DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Post Fountains of the South Open Days

RO

Titlu proiect: „Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth”, cod proiect
Cod proiect: CALL02-87

A 4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”
A 4.3 Lansarea circuitului și organizarea de zile deschise de promovare „Fântânile Sudului”.

Follow up – Zilele deschise „Fântânile Sudului”, Bobicești, 14-15 august 2021 și Zilele digitale ale „Fântânilor Sudului” iulie-august 2021
Vânătoare de comori la fântâni, obiceiuri și ritualuri povestite

În perioada 14-15 august 2021 au avut loc în comuna Bobicești, Olt zilele deschise „Fântânile Sudului” ocazie cu care au fost organizate jocuri de vânătoare de comori și a fost sfințită o fântână istorică reamenajată, fântâna lui Florescu, construită de Haralambie din satul Bechet, comuna Bobicești. Evenimentul a fost urmărit și online de peste 220 de persoane.
Zilele deschise au adus în prim-plan importanța fântânilor istorice din comună, a obiceiurilor și ritualurilor legate de fântâni. Cei șase povestitori locali din Bobicești ne-au încântat cu obiceiuri și istorii legate de fântânile istorice din comună.

Pe durata celor două zile, 14-15 august, un număr de peste 50 de participanți au participat la fața locului la evenimente, au parcurs cele două trasee performative și au intrat în jocul vânătorii de comori organizată sub forma unui „maraton” al fântânilor istorice din Bobicești. Fragmente de la evenimente au fost transmise online, fiind urmărite de peste 570 de persoane.

Trofeul„Fântânile Sudului”, dedicat zilelor deschise, a fost câștigat de dl Mădălin Ciontu, care a parcurs traseul dedicat bicicliștilor și a acumulat cel mai mare punctaj la cursa de vânătoare de comori.

Zilele „Fântânilor Sudului” pe traseul performativ digital

Traseul performativ digital a fost utilizat de publicul de la fața locului pentru orientarea pe hartă, dar și de către publicul din mediul digital, care poate parcurge virtual și independent traseul cu toate gesturile performative. Traseul digital are un rol incluziv, deoarece este un instrument construit pentru a oferi acces la cultură și persoanelor cu mobilitate redusă.

Traseul performativ digital cuprinde fotografii realizate de Cristian Bassa și Dorian Delureanu, descrieri ale fântânilor geolocalizate incluse pe cele două circuite realizate de Roxana Deca, instalația video „Ce vede o fântână” realizată de Cristina Irian, montaj și sunet Iulia Pană și secvențe video cu povestitorii locali despre: povești despre felul în care se construiește o fântână, tipuri de fântâni din Bobicești, gesturi și practici legate de fântâni, obiceiuri și ritualuri legate de fântâni, povești și întâmplări locale legate de fântânile din Bobicești, parte a programului de performance și narativ.

La finalul lunii iulie am dat startul zilelelor digitale ale „Fântânilor Sudului”. Pe durata lunii august traseul digital a fost parcurs de peste 1500 de persoane, cu o vânătoare digitală de comori dedicata Zilelor „Fântânile Sudului” la care s-au calificat peste 50 de persoane.

Participanții la traseele performative ale fântânilor ne-au semnalat câteva fântâni favorite precum: fântâna de la Biserică, fântâna cu trei ctitori, fântâna lui Prunică de la răscruci, fântâna din Livezi, fântâna lui Ionică Stăcăleață, fântâna lui Stavăr, fântâna de la Bădoaica, fântâna lui Ciurlea, fântâna lui Vladu.

Iată și câteva dintre răspunsurile primite de la participanți:

„Fântâna de la Biserică (22) Consider că fântâna marcată cu numarul 22 este interesantă datorită amplasării ei (lângă/în fața bisericii). Astfel, într-un singur loc sunt reunite două componente pline de semnificație: utilitatea și spiritualitatea.In special pentru oamenii satului, fântâna este asociată direct cu viața, puritatea, regenerarea. Totodată, fântana este un simbol ce poartă cu sine simbolistica creștină prin intermediul apei – element ce are puterea de a vindeca, purifica, hrăni atât trupul, cât și sufletul. Fântâna și Biserica, două elemente cu o importanță deosebită pentru viața rurală, simbolizează liniștea, puterea de vindecare și echilibrul spiritual.

„Este poziționată lângă biserică și astfel mă gândesc la o fântțnă încărcată cu valențe sacre; groapa este cilidrică iar roata fântânii simbolizează pentru mine un trifoi cu patru foi; elementul arhitectural principal este astfel cercul. Cercul este simbolul asociat cu ciclul timpului, cu soarele, cu infinitul, cu verigheta purtata pe degetul inelar. Cercul este simbolul spritual ce il desemnează pe Dumnezeu.”

„Fântâna lui Prunică (49) este fântâna copilăriei, situată la răscruce, ce drum alegi…”

„Este greu de ales o singură fântână, pentru că aceste fântâni devin impresionante nu neapărat prin ele insele, ci prin rețeaua pe care o formează și prin legătura cu oamenii lor. Una uitată, una îngrijită, una astupată pentru că ascunde o dramă, alta funcțională, martoră a unor decenii de viață. Povestile oamenilor se întrepătrund cu ale fântânilor și acestea ajung să le conțină. Cred că dacă ar fi să aleg una totuși, as alege Fantana lui Stavar (37), care a devenit parte din gard, jumăte în curte, jumăte pe drum, într-o altfel de intersecție.”

„Elementele de delimitare a spațiului funcționează precum un ghidaj, nu ca o separare.
Cișmeaua de la Școală (18) pentru că încă este funcțională si pentru că mă gândesc la toți învățăceii care au trecut pe aici și și-au răcorit sufletul și mintea cu apa limpede de izvor.”

„Cișmeaua din Dolie. Cu toate că am trecut de foarte multe ori pe lângă aceasta, nu am oprit nicio dată.Si are și masă cu scaunele de piatră.”

„Una dintre fântânile care mi-au atras atenția, a fost Fântâna lui Vladu (27), datorită formei scripetelui care seamănă, după părerea mea, cu roata vieții. În același tipar se încadrează și fânâtânile cu numerele 11 și 6. De asemenea Fântana lui Dobrin, cu numărul 16, mi s-a părut interesantă deoarece a fost folosită în cadrul ritualirilor rurale de trecere și calendaristice, la fel ca fântănile 54 și 22, precum cel ce presupunea cărarea apei miresei. Fântânile sugerează legătura strânsă dintre apă și om, fără de care nu ar fi putut trăi. Fântânile au fost privite atât ca element esenția,l pentru oameni și animale, găsindu-se exemple de fântâni care deserveau mai multe gospodării (34, 30), dar care în același timp au avut rol de spațiu sacru, marcând etapele de trecere ale vieții, nașterea, tranziția de la copilărie la viața de adult, căsătoria și moartea. Nu în ultimul rând, unele au fost folosite în ritualuri ce țin atât de calendarul agrar cât și de cel creștin, cele mai importante sărbători fiind Crăciunul și Paștele.”

„Foarte greu de dat un răspuns anume. Fiecare fântână are o poveste și își are rostul ei pentru care a fost gândită. Din păcate lucrurile se schimba și vor intra în istorie cu ajutorul vostru.”

Harta fântânilor, traseele fântânite și alte informații despre acestea pot fi accesate aici: https://bit.ly/3p8K6o0.

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.roEN

Project Title: “Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth”, project code

Project code: CALL02-87

A 4 Performative Cultural Trail „Fountains of the South”

A 4.3 The launch of the trail and the organization of Open days „Fountains of the South”.

Open Days “Fountains of the South”, Bobicești, 14-15 August 2021 and the digital open days of the “Fountains of the South”.

Treasure hunt at the fountains, narrated customs and rituals

The Open Days “Fountains of the South” took place in the commune of Bobicești, Olt. During the event treasure hunting games were organized and a historical fountain, the fountain of Florescu, built by Haralambie, was consecrated. The event was broadcasted online and reached over 220 people. The Open days bring to the fore the importance of historical fountains in the commune, customs and rituals related to fountains. The six local storytellers from Bobiceşti will tell us stories about customs and rituals related to the historical fountains of the commune.

During the two days, 14-15 August 2021, a number of over 50 people participated in the events, went through the two performative routes of the trail and entered the game of treasure hunting organized in the form of a „marathon” of the historical fountains in Bobicești. Excerpts from the events were streamed online, and reached more than 570 people.

Mr. Mădălin Ciontu is the winner of the “Fountains of the South” 2021 Trophy dedicated to the open days. Mr. Ciontu followed the route dedicated to cyclists and accumulated the highest score in the treasure hunt. 

The Open Days of the „Fountains of the South” on the digital performative route

Considering the organization on site, but also online of the Days of the “Fountains of the South” and of the completion of the performative route – pilot cultural circuit, made up of two parts, we prepared its digital route.

The digital performative route was used by the public on site for orientation on the map, but also by the public in the digital environment, who visit – virtually and independently – the route with all the performative gestures. The digital route has an inclusive role, as it is a tool built to provide access to culture and people with reduced mobility.

The digital performative route includes photos made by Cristian Bassa and Dorian Delureanu, descriptions of the geolocated fountains included on the two circuits, written by Roxana Deca. The digital performative route includes the video installation “What a fountain sees” made by Cristina Irian, editing and sound by Iulia Pană and video sequences with local storytellers with stories about how to build a fountain, types of fountains from Bobicești, gestures and practices related to fountains, customs and rituals related to fountains, stories and local events related to fountains from Bobicești, part of the performance and narrative program.

At the end of July 2021, we started the digital days of the „Fountains of the South”. During August 2021, included the Open Days, a number of over 1500 people visited the performative map and the performative routes, and over 50 people qualified at the treasure hunt questionnaire dedicated to the open days.

The participants told us some of their favourite fountains discovered on the performative trails such as: the fountain from the Church, the fountain with three founders, Prunică’s fountain from the crossroads, the fountain from Livezi, Ionică Stăcăleață’s fountain, Stavăr’s fountain, the fountain from Bădoaica, Ciurlea’s fountain, Vladu’s fountain.

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.