About

[EN]
About us
OMNIA PHOTO is a cultural and training association dedicated to contemporary photography and image at large. The association aims to promote visual arts, especially contemporary and historical photography, through specific activities, ranging from organizing cultural events, exhibitions, training, including online, to promoting collections and image archives from Romania and from abroad. The association is based in Craiova and Bucharest.

Why OMNIA PHOTO
Our grandparents are the two “FOTO OMNIA” photography workshops active in Craiova and Bucharest during the first half of the 20th century.

Where do we come from and what is our goal
OMNIA PHOTO is a cultural project based on its members shared experiences accumulated during 10 years of collaboration in initiatives related to contemporary artistic, documentary and historical photography. Together, we have developed in recent years the initiatives to promote the photograph of Victor Boldâr, a famous photographer from Craiova, as well as those related to the visual documentation of the fountains in Oltenia. Our aim is to amplify these activities in the OMNIA PHOTO formula, but also to build new initiatives and collections of contemporary and historical photography to make them known to as many types of audiences as possible.

The OMNIA PHOTO team
DORIAN DELUREANU (Drobeta Turnu Severin) engineer currently works in the field of regional development in Craiova. He photographed during 1993-2000 the performances of the National Theater in Craiova; followed by a portrait course under the guidance of Luciana Mulas in San Marino in 1995 and a photo course at the Avignon Theater Festival. He took photos at shows directed by Beatrice Bleont, Silviu Purcarete, Mihai Maniutiu, Tompa Gábor, Vlad Mugur. Dorian has six personal exhibitions and his photos are part of the World Press Photo Foundation. He published in Le Nouvel Observateur and in Scena and Teatrul azi. He co-ordinated the exhibitions and publishing of the albums of Craiova photographer Victor Boldâr: 07.05.75/ Impresii – Henri Cartier Bresson în Oltenia and Victor Boldar-Fotograful peliculei de cursă lungă. Dorian is a member of the “Mircea Faria” Fotoclub in Craiova (founded 1963); from 2014 he is the president of the photo club. Dorian is part of the visual documentary group Fountains of Oltenia – vernacular monuments, group made up of researchers and photographers, who aim to identify, recover history and photograph the fountains in rural Oltenia.

CRISTIAN BASSA (Bucharest) works in the banking industry. He attended photography courses of various Romanian photography schools and photojournalism – documentary classes.
Cristian is also a designer and editor of photo books. He was editor of FOTO4ALL (2015-2016), Oitzarisme (2014-2016), CRITICAL MESS (2016 – 2018). Cristian initiated and conducted photo projects for social purposes/charities, initiatives that were finalized in personal exhibitions. He is passionate about photography as a way of expression and as a documentary force. He has long term projects on both film and on digital medium. Cristian organizes events and photographic meetings, including series of photography exhibitions on the film “Argentik” 1-3 editions, “Clasa de Fotografie” 1-3 series. He is co-organizer of Bucharest Photo Week 2016, 2017. Cristian is part of the visual documentary group Fountains of Oltenia – vernacular monuments, group made up of researchers and photographers, who aim to identify, recover history and photograph the fountains in rural Oltenia.

CRISTINA IRIAN (Bucharest) PhD student at UNARTE, History and Art Theory. She studied visual anthropology in Bucharest, SNSPA and Perugia, Universita ‘degli Studi UniPg, but also local comparative development at Universita degli Studi di Trento. Cristina is part of the visual documentary group Fountains of Oltenia – vernacular monuments, group made up of researchers and photographers, who aim to identify, recover history and photograph the fountains in rural Oltenia. A personal project of visual archeology, an urban research at the intersection of photography and anthropology in Bucharest, was published in 2016 in Portugal, the University of Arts in Porto. / Encounters with Photography / FLUP 2015 Urban Body. Cristina contributed to the documentation and the realization of two volumes of photography by Victor Boldâr, a Craiova photographer. Victor Boldâr: 07.05.75/ Impresii – Henri Cartier Bresson în Oltenia and Victor Boldar-Fotograful peliculei de cursă lungă (collection of photos on film 1960-1970, 2015). Cristina graduated from the Photography School “Fotopoetica” under the guidance of Prof. Francisc Mraz. During the last six years, Cristina has taken pictures of over 20 exhibitions organized in Romania and abroad.


[RO]
Cine suntem?
OMNIA PHOTO este o asociație culturală și de formare dedicată fotografiei și imaginii contemporane. Asociația își propune să promoveze artele vizuale, în special fotografia contemporană și cea istorică, printr-o serie de activități specifice, plecând de la organizarea de evenimente culturale, expoziții, formare, inclusiv în mediul online, până la promovarea de colecții și arhive de imagine din România dar și din străinătate. Asociația își desfășoară activitatea la Craiova și București.

De ce OMNIA PHOTO?
Bunicii noștri sunt cele două ateliere de fotografie „FOTO OMNIA”, ateliere studio care au funcționat în Craiova și, respectiv, București, în prima jumătate a secolului XX.

De unde plecăm și ce ne propunem?
OMNIA PHOTO se constituie ca proiect cultural plecând de la experiențele comune ale membrilor săi, experiențe acumulate pe parcursul a 10 ani de colaborare în inițiative legate de fotografie contemporană artistică, documentară, dar și istorică. Împreună am derulat în ultimii ani inițiativele de promovarea fotografiei lui Victor Boldâr, cunoscut fotograf craiovean, cât și pe cele legate de documentarea vizuală a fântânilor din Oltenia. Dorința noastră este să amplificăm aceste activități în formula OMNIA PHOTO, dar și să construim noi inițiative și colecții de fotografie contemporană și istorică spre a le face cunoscute cât mai multor tipuri de audiențe.

Echipa OMNIA PHOTO
DORIAN DELUREANU (Drobeta Turnu Severin) inginer, în prezent activează în domeniul dezvoltării regionale la Craiova. A fotografiat în perioada 1993-2000 spectacolele Teatrului Național din Craiova; a urmat un curs de portret sub îndrumarea Lucianei Mulas în San Marino în 1995 și un stagiu de fotografie la Avignon Theatre Festival. A realizat fotografii la spectacole regizate de Beatrice Bleonț, Silviu Purcărete, Mihai Măniuțiu, Tompa Gábor, Vlad Mugur. Dorian a realizat șase expoziții personale, iar fotografii de ale sale fac parte din colecția World Press Photo Foundation. A publicat în Le Nouvel Observateur și în revistele Scena și Teatrul azi. A coordonat expozițiile și publicarea albumelor fotografului craiovean Victor Boldâr: 07.05.75/ Impresii – Henri Cartier Bresson în Oltenia și Victor Boldar-Fotograful peliculei de cursă lungă. Dorian este membru al Fotoclubului „Mircea Faria” din Craiova (fondat în 1963), iar din 2014 este președinte al fotoclubului. Dorian face parte din grupul de documentare vizuală Fântânile – monumente vernaculare, compus din cercetători şi fotografi, care îşi propune identificarea, recuperarea istoriei şi fotografierea fântânilor istorice din mediul rural din Oltenia.

CRISTIAN BASSA (București) lucrează în domeniul bancar. A urmat cursuri de fotografie ale unor scoli din Romania și cursuri de fotojurnalism și de proiecte foto documentare.
Cristian este designer si editor de carti de fotografie. A fost editor al revistei FOTO4ALL (2015-2016), Oitzarisme (2014-2016), CRITICAL MESS (2016 – 2018). Cristian a inițiat și desfășurat patru proiecte de fotografie în scopuri sociale pentru organizații caritabile, inițiative care au fost finalizate și cu expoziții personale. Este pasionat de fotografie ca modalitate de exprimare și ca forță documentară. Fotografiază atât pe film, cât și pe digital, pe fiecare mediu având proiecte fotografice de lungă durată. Cristian organizează evenimente și întâlniri fotografice, printre care seriile de expoziții de fotografie pe film „Argentik” edițiile 1-3, seriile atelier „Clasa de Fotografie” 1-3. Este co-organizator al Bucharest Photo Week 2016, 2017. Cristian face parte din grupul de documentare vizuală Fântânile – monumente vernaculare, compus din cercetători şi fotografi, care îşi propune identificarea, recuperarea istoriei şi fotografierea fântânilor istorice din mediul rural din Oltenia.

CRISTINA IRIAN, (București) doctorand în cadrul UNARTE, Istoria şi Teoria Artei. A studiat antropologie vizuală la Bucureşti, SNSPA și Perugia, la Universita’ degli Studi UniPg, dar și dezvoltare locală comparată la Universita’ degli Studi di Trento. Cristina face parte din grupul de documentare vizuală Fântânile – monumente vernaculare, compus din cercetători şi fotografi, care îşi propune identificarea, recuperarea istoriei şi fotografierea fântânilor istorice din mediul rural din Oltenia. Un proiect personal de arheologie vizuală, o cercetare urbană la intersecţia dintre fotografie şi antropologie desfășurat în Bucuresti, a fost publicat 2016 în Portugalia, Univeristatea de Artă din Porto. /Encounters with Photography / FLUP 2015 Urban Body. Cristina a contribuit la documentarea şi la realizarea a două volume de fotografie ale fotografului craiovean Victor Boldâr. 07.05.75 Impresii – Henri Cartier-Bresson în Oltenia. Fotoreportaj Victor Boldâr (volum fotoreportaj, 2014), Victor Boldâr- Fotograful peliculei de cursă lungă (colecție de fotografii pe peliculă anii 1960-1970, 2015). Cristina a absolvit Şcoala de Fotografie “Fotopoetica”, sub îndrumarea prof. Francisc Mraz. Pe parcursul ultimilor 6 ani Cristina a participat cu fotografii la peste 20 de expoziţii organizate în România şi în străinătate.