Dorian Delureanu – The Mysteries of Craiova

[RO] În anul 2009, în urma unui teren fotografic desfășurat în centrul Băniei, Dorian Delureanu a vernisat la Palatul Jean Mihail, prima expoziție de fotografie din seria “Misterele Craiovei”. Subiectul expoziției, aparent la îndemâna oricărui vizitator al orașului, dispus să inspecteze limitele proprietăților, a constat în identificarea și fotografierea unor elemente de feronerie istorică, paznici muți ai unor monumente de arhitectură ale orașului. Broaștele metalice, vopsite, revopsite sau oxidate natural, unele ferecate în lanțuri și lacăte chinezești, altele complet deschise, au participat cu generozitate la acest proiect. În spatele lor, masive, impunătoare, sobre și cele mai multe dintre situații părăsite, stăteau de taină casele monument ale Craiovei. Dorian a fost interesat de acest peisaj urban încă din 1976, anul în care familia sa s-a mutat  în Craiova, într-un mic apartament la parterul unui bloc pe strada Kogălniceanu. Își rezerva zilnic câteva minute în plus, în drumul spre școala Trișcu, pentru a admira acest spectacol de forme și culoare care părea să însuflețească acele cutii metalice cu mecanisme și să le transforme în tonomate muzicale. 

După 10 ani de la primul vernisaj Dorian va continua proiectul „Misterele Craiovei”, cu o nouă serie deoarece, doar într-o decadă timpul pare că a fost fatal chiar și pentru masive, centenare garduri din fier forjat, care aparent par să dăinuiască o veșnicie. Proiectul va fi finalizat printr-un album fotografic și o expoziție participativă pe durata „Street delivery” care va avea loc chiar pe strada Kogălniceanu, de unde Dorian a început  să exploreze viața orașului în drumul său spre școala Trișcu.

[EN] In 2009, after a photographic field research in the center of Craiova (city from Oltenia Region – Romania), Dorian Delureanu held the first exhibition of photography from the series „The Mysteries of Craiova” at the local Museum of Art hosted in the Jean Mihail Palace. The subject of the exhibition, apparently within reach of any visitor to the city, willing to inspect the property limits, was to identify and photograph some of the historical hardware, the guardians of some architectural monuments of the city. Metal handles, dyed, repaired or naturally oxidized, some locked with Chinese chains and locks, others completely open, have generously participated in this project. Behind them, massive, imposing, sober, and mostly deserted, stood the monuments-houses of Craiova. Dorian has been interested in this urban landscape since 1976, the year when his family moved to Craiova, in a small apartment on the ground floor of a block on Kogalniceanu Street. He took a few extra minutes a day on his way to Trișcu School to admire this show of shapes and colors that seemed to give life to those mechanized metal boxes and turn them into musical tonomats.

10 years after the first exhibition, Dorian will continue the series ”The Mysteries of Craiova” with a new series, because in only a decade time seems to have been fatal even for massive, centennial wrought iron fences, which apparently seem they can last forever. The project will be completed with a photographic album and a participatory exhibition during the “Street delivery” that will take place on Kogalniceanu Street, where Dorian started to explore the life of the city on his way to Trișcu School.

 

© OMNIA PHOTO/ Dorian Delureanu

One thought on “Dorian Delureanu – The Mysteries of Craiova

  1. An excellent gallery of images of historical points of interest and more modern also. Your collection of locks and doors is myterious and INTRIGUING. Nice work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.