DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Field Map.

DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth

(EN)

Fountains of the South.

Project team:
Cristian Bassa, photo documentation expert, editing and communication
Roxana Deca, expert documentary ethnographer / museologist 
Dorian Delureanu, photo documentation expert and relations with the authorities
Cristina Irian, activity coordinator, anthropologist

The map of Bobicești fountains 

In 1935, Simion Mehedinți began his course of general ethnography by stating that it would be interesting to build a map showing the regions where man has water at hand, indicating through a few lines, (…) how many villages have water or springs.”

Nearly 100 years after that beginning of the ethnography course… 

In April 2021 the project team managed to map all the community fountains in the Bobicești commune, Olt County. Thus, a small part of the map envisaged by Simion Mehedinți is now available online.

The initiative of the OMNIA PHOTO team, “Fountains of the South”, Bobicești, Olt, draws attention to the need to rediscover the fountains through a tourist circuit meant to keep alive the few functional fountains or to facilitate discovery of the history and the old fountains of that place. The activity is part of DIALOG project: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/about/.

DIALOG is a project funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.

*** 

The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.

***

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. 

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. 

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion.

Learn more on www.eeagrants.org

***

The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is 34 million Euros.

Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

(RO)

Fântânile Sudului.

Echipa de proiect:
Cristian Bassa, expert documentare foto, editare și comunicare
Roxana Deca, expert documentare etnograf/muzeolog
Dorian Delureanu, expert documentare foto și legătura cu autoritățile
Cristina Irian, responsabil activitate, antropolog

În 1935, Simion Mehedinți își începea cursul de etnografie generală afirmând „interesantă ar fi o hartă care să arate regiunile unde omul are apa la îndemână, indicând prin câteva linii, (…) câte sate au apă sau izvoare”.

După aproape 100 de ani de la acel început de curs de etnografie…

în 2021, luna aprilie, echipa de proiect a reușit să cartografieze toate fântânile comunitare din comuna Bobicești, județul Olt. Astfel, un mică parte din harta dorită de Simion Mehedinți este disponibilă online.

Inițiativa echipei OMNIA PHOTO, Fântânile Sudului, Bobicești, Olt atrage atenția asupra necesității redescoperitii fântânilor printr-un circuit turistic menit să mențină în viață puținele fântâni funcționale sau să faciliteze cunoașterea istoriei locului și a fântânilor vechi specifice locului. Activitatea echipei face parte din proiectul DIALOG: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/about/.

Proiect DIALOG este finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.

***

Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.

***

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.

Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

***

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul Programului este de 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.