DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Sweeg fountains of the South. Down to the memory lane.

(EN) Sweeg fountains of the South. Down to the memory lane.

“When I was a child and I saw them, there were also sweeg fountains in the fields, in the country and in the village. The name of the builder, the one who made it was written on the cross while the names of the villagers who contributed to it were listed on the surface of the casin.

Also, in Bechet there was another sweeg fountain, I saw it at a wedding, oh, a while ago. Now I’ve been there for the monograph and I haven’t found anything” (field notes, prof. Paula Bănică, 15th of April 2021).

“What else is left? Look, we still have a wedding custom, we are going to the fountain during the ceremony.”

The initiative of the OMNIA PHOTO team, “Fountains of the South”, Bobicești, Olt, draws attention to the need to rediscover the fountains through a tourist circuit meant to keep alive the few functional fountains or to facilitate discovery of the history and the old fountains of that place. The activity is part of DIALOG project: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/about/.

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

(RO) Fântânile cu cumpănă ale Sudului. Privind înapoi în timp.

„Când eram eu copil și le-am văzut, erau și fântâni cu cumpănă în câmp, pe tarla și în sat. Se făcea și cruce și se trecea numele ctitorului, a celui care a construit-o și pe tubul de la suprafață era trecut numele sătenilor care au contribuit la facerea ei.

Și la Bechet mai era o fântână cu cumpănă, am văzut-o la o nuntă, ehe, acum ceva timp. Acum am fost pentru monografie și nu am mai găsit nimic”.

„Ce se mai păstrează? Uite se păstrează obiceiul de nuntă, mersul la udat la fântână.” (note de teren, prof. Paula Bănică, 15 aprilie 2021).

1. Sweeg Fountain/ Fântână cu cumpănă Tatomirești, jud. Dolj, perioada interbelică/interwar period. Oltenia Museum Archive/Arhiva Muzeului Olteniei, Craiova (All rights reserved)


Sweeg Fountain/ Fântână cu cumpănă Tatomirești, jud. Dolj, perioada interbelică/interwar period. Oltenia Museum Archive/Arhiva Muzeului Olteniei, Craiova (All rights reserved)

2. Sweeg Fountain/ Fântână cu cumpănă Malovăț, jud. Mehedinți, perioada interbelică/interwar period. Oltenia Museum Archive/Arhiva Muzeului Olteniei, Craiova (Toate drepturile rezervate/All rights reserved)

Sweeg Fountain/ Fântână cu cumpănă Malovăț, jud. Mehedinți, perioada interbelică/interwar period. Oltenia Museum Archive/Arhiva Muzeului Olteniei, Craiova (Toate drepturile rezervate/All rights reserved)

3. Interview with prof. Paula Bănică, april 2021, cercetare de teren/fieldwork – Cristina Irian and Roxana Deca

4. Sweeg Fountain /Fântână cu cumpănă, Oltenia, 2016. (Toate drepturile rezervate/All rights reserved).

Dorian Delureanu
Dorian Delureanu

5. Sweeg Fountain /Fântână cu cumpănă, Bechet, Bobicești, 2014 (?), vernacular photograph provided by C. Miu, inhabitant/ fotografie vernaculă pusă la dispoziție de C. Miu, locuitor al comunei

Sweeg Fountain /Fântână cu cumpănă, Bechet, Bobicești, 2014 (?), vernacular photograph provided by C. Miu, inhabitant/ fotografie vernaculă pusă la dispoziție de C. Miu, locuitor al comunei

5. Sweeg Fountain /Fântână cu cumpănă, Bechet, Bobicești, 2021. (Toate drepturile rezervate/All rights reserved)

Fântâna lui Prunica de la răscruci (Bechet) – Cristian Bassa

Inițiativa echipei OMNIA PHOTO, Fântânile Sudului, Bobicești, Olt atrage atenția asupra necesității redescoperitii fântânilor printr-un circuit turistic menit să mențină în viață puținele fântâni funcționale sau să faciliteze cunoașterea istoriei locului și a fântânilor vechi specifice locului. Activitatea echipei face parte din proiectul DIALOG: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/about/.

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.