DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Guideline brochure of the drinking fountains map and related fountain customs. Bobicești, Olt.

(EN)

In May 2021, within the framework of the activity A4 “Fountains of the South” a Cultural Performance Route, the Omnia Photo team completed the A4.1 sub-activity “Participatory realization of the documentary map of the public water fountains in the chosen pilot area – Bobicești Municipality, Olt County and well-related customs”. 

As part of the field research carried out, the project team mapped 57 drinking fountains, traces of past fountains, places where there were fountains located in the past, in the area of the Bobiceşti municipality and collected information on local customs related to fountains. At the end of sub-activity 4.1, a guideline brochure of the drinking fountains map and related fountain customs was developed. 

The brochure presents the entire list of the drinking fountains mapped in 2021 as well as the two cultural routes chosen by the team to be tested in practice in the next sub-activity of the project. At the same time, all the drinking fountains contained on the trails have been visually presented through the outline and detail photographs. 

The two trails include fountains, traces of past fountains and places where there were drinking fountains in the past, intended to be representative of the community and local customs, but also to show the stages of transformation of these vernacular monuments over time. 

The trails illustrate the changes that local fountains have gone through over time and space, including monuments that are linked to local customs, such as “watering the bride”.

The routes have been sized for slow tourism and the promotion of rural eco-tourism. 

The first route can be easily cycled and comprises a series of drinking fountains in different stages of transformation, located within the perimeter of several villages of the municipality. 

The second route-circuit can be walked in the village of Bechet, where we discovered a series of well-preserved wells, not identified so far on Google maps.

Project funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program. Learn more on: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/

*** 

The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.

***

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. 

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. 

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org

***

The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is of approximately 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

(RO)

Broșură-ghid a hărții fântânilor și a obiceiurilor legate de fântâni. Bobicești, Olt.

În luna mai 2021, în cadrul activității A4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”, echipa Omnia Photo a finalizat sub-activitatea A4.1 „Realizarea participativă a hărții documentare a fântânilor comunitare din zona pilot aleasă – Comuna Bobicești, județ Olt și a obiceiurilor legate de fântâni”. 

În cadrul cercetării de teren desfășurate, echipa de proiect a cartografiat 57 de fântâni, urme de fântâni, locuri pe care au existat fântâni în zona comunei Bobicești și a cules informații referitoare la obiceiuri practicate local legate de fântâni.

La finalul sub-activității 4.1, a fost elaborată o Broșură-ghid a hărții fântânilor și a obiceiurilor legate de fântâni. Broșura prezintă integral harta tuturor fântânilor cartografiate în anul 2021 cât și cele două trasee – circuit cultural alese de echipă spre a fi testate și performate în următoarea sub-activitate a proiectului. Totodată, sunt prezentate vizual toate fântânile cuprinse pe trasee prin fotografii de ansamblu și detaliu.

Cele două trasee cuprind fântâni, urme de fântâni și locuri pe care au existat fântâni, reprezentative pentru comunitate și obiceiuri locale, dar și pentru etapele de transformare a acestor monumente vernaculare de-a lungul timpului. 

Traseele ilustrează modificările prin care au trecut fântânile locale în timp și spațiu,  cuprinzând și monumente care sunt legate de obiceiuri locale, cum ar fi udatul miresei. Traseele au fost dimensionate pentru turism lent și încurajarea eco-turismului rural.

Primul traseu circuit poate fi parcurs cu ușurință cu bicicleta și cuprinde o serie de fântâni aflate în diferite stadii de transformare, situate în perimetrul mai multor sate ale comună. 

Al doilea traseu-circuit poate fi parcurs pe jos, în satul Bechet, locul în care am descoperit o serie de fântâni foarte bine conservate, neidentificate până astăzi pe hărțile Google.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Mai multe detalii sunt disponibile pe: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

Fantanile Sudului harta traseu circuit 1
2 – Fântâna de la Livezi (Belgun) – Dorian Delureanu
2 – Fântâna de la Livezi (Belgun) – Dorian Delureanu
3 – Fântâna de la Biserică (Bobicesti) – Cristian Bassa
3 – Fântâna de la Biserică (Bobicesti) – Dorian Delureanu
Fantanile Sudului harta traseu circuit 2
1 – Fântâna lui Florescu (Bechet) – Cristian Bassa
1 – Fântâna lui Florescu (Bechet) – Dorian Delureanu
2 – Fântâna lui Barbu (Bechet) – Cristian Bassa
2 – Fântâna lui Barbu (Bechet) – Dorian Delureanu

Get the full free document/photobook (266mb) from the link below.
Descarcați broșura/cartea foto integrala gratuită (266mb) din link.

https://bit.ly/3p8K6o0


One thought on “DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Guideline brochure of the drinking fountains map and related fountain customs. Bobicești, Olt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.