DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. June Workshop.

(RO)

Proiect Dialog
A 4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”
A 4.2 Activarea circuitului cultural pilot și revitalizarea participativă a peisajului fântânilor dintr- o zonă a Olteniei, prin agenți „povestitori locali”

Atelier off-line și online 20 iunie 2021
Atelier „de fântânit” – discuții și lecții învățate
Interval orar: 11.00 a.m – 11.45 a.m

În data de 20 iunie 2021 vom desfășura un atelier de „fântânit” împreună cu povestitorii locali pe care i-am întâlnit la Bobicești, Olt și cu care am interacționat pe durata activității de teren și la crearea hărții fântânilor. Împreună cu povestitorii locali vom activa traseul performativ al fântânilor cu cele două circuite ale sale.

Atelierul va avea loc atât la Bobicești, în aer liber, la „Fântâna Miresei” din centrul comunei (Strada Bobicești 54, Bobiceşti 237035), cât și online prin Google Meet.
Toate prezentările vor fi în limba română. Evenimentul va fi înregistrat.

Dacă dorești să participi la atelier, fie la Bobicești, fie online, trimite-ne un mesaj la adresa: asociatiaomniaphoto@gmail.com cu numele tău și adresa de email. Te așteptăm!Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Mai multe detalii sunt disponibile pe: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro


Fântâna lui Prunica de la răscruci (Bechet) – Cristian Bassa

(EN)

Dialog Project
A 4 Performative Cultural Trail “Fountains of the South”
Activity 4.2 Activation of the pilot cultural trail and participatory revitalization of the fountain landscape in an area from Oltenia, through “local storytellers” agents.


Off-line and online workshop 20 June 2021
Workshop “around fountains”- discussions and lessons learned
Time frame: 11.00 a.m – 11.45 a.m EET


On 20 June 2021 the workshop “around fountains” will take place, together with the “local storytellers”, inhabitants we met at Bobicești, Olt and with whom we interacted during the fieldwork and while building up the fountains map. Together with the local storytellers we will activate the performative trail of the fountains with its two circuits.
The workshop will take place both in Bobiceşti, outdoors, at the “Bride’s Fountain” placed in the center of the commune (Bobiceşti Street 54, Bobicesti 237035) and online via Google Meet.
All presentations will be held in Romanian language. The event will be recorded.

If you want to participate in the workshop, either at Bobiceşti or online, please send us a message at: asociatiaomniaphoto@gmail.com with your name and the email address. We’re waiting for you!


Project funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program. Learn more on: https://dialog.fundatia-amfiteatru.ro/en/
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is of approximately 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.