Debara | Ana-Cristina Irian

Debara | Ana-Cristina Irian

Celula de Artă

Partener: Omnia Photo

19 mai – 18 iunie 2024

Hrană la borcan în dar. Gesturi și grijă. Mama și Mirela.

Două borcane cu dulceață și murături s-au pierdut în spatele unor rafturi din debaraua de acasă. Nu le-am mâncat la timpul lor, nu le-am aruncat. În lipsa celor două femei, recipientele continuau să conțină simbolic și darul primit, dar și urma gesturilor pe care mâinilor lor le-au făcut pentru a prepara hrana. Am pus bine borcanele, să nu le pierd.

Am căutat imaginile celor două femei în albumul de familie și am ajuns la mine. Aveam un an și ceva, purtam o rochiță roșie și le țineam de mână pe amândouă în dreptul blocurilor MC din cartierul Titan. Am așezat borcanele într-o plasă și am refăcut plimbarea noastră.

Demersul de recuperare explorează modul în care preparatele alimentare pregătire în casă devin un instrument de comunicare și conexiune între oameni, chiar și atunci când nu sunt consumate, evidențiind complexitatea relațiilor umane, a practicilor sociale și culturale, precum și a modurilor de gestionare a pierderii.

Mulțumesc prietenilor pentru mâinile de ajutor date la montarea instalației. Și pentru fotografii!

Ana-Cristina Irian

Ana-Cristina IRIAN este research-based artist, cercetător în arte vizuale, curator care lucrează cu colecții, arhive fotografice și materiale multimedia. A studiat sociologie (Trento&Regensburg), antropologie vizuală (București&Perugia) și este doctor în arte vizuale al UNARTE București.

Cristina a participat cu fotografii și instalații de artă la peste 40 de expoziții în România și în străinătate, inclusiv Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Portugalia, Republica Moldova și Ungaria și este membru al platformei Futures. De asemenea, este autoarea volumelor „Colecții și arhive fotografice azi, în lumea digitală” (2022) „Producția de spațiu și viața socială a lucrărilor de artă în stradă” (2024), publicate de editura Tritonic.

Celula de Artă este un proiect cultural independent condus de artiști (artist-run), ce a debutat în 2017 și se manifestă în multiple spații de artă contemporană permanente sau temporare. Proiectul s-a născut din dorința de a promova creatorii de artă emergenți. Majoritatea artiștilor expuși sunt studenți, masteranzi sau proaspăt absolvenți. Criteriul principal în selecția proiectelor este curajul, experimentul, prospețimea și actualitatea temelor abordate. Cu o prezență de peste 6 ani pe scena artei din București, Celula de Artă a susținut peste 200 de evenimente (expoziții, performance-uri, live-uri).
Începând cu anul 2022, Celula de Artă și-a extins activitatea printr-un Pop-Up Window în cadrul programului Feat. Kulterra, ce găzduiește „artă în vizită”, dar și la Galeria Verticală din incinta Random Space, la ArtSafe, singurul depozit profesional și autorizat de artă și obiecte de colecție din România și la Palatul Bragadiru, grație sprijinului oferit de Bulevart.
Parteneri strategici: Kulterra Gallery, Random Space, ArtSafe, Palatul Bragadiru.
Parteneri media: Radio România Cultural, Radio București FM, Spotmedia, IQads, Zile și Nopți,B365.ro,Happ.ro, Cărturești, Curatorial, Propagarta, Revista Golan, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, The Institute, Zeppelin, Modernism, PRwave, 4arte, Empower Artists, Munteanu.


Pantry | Ana-Cristina Irian

Celula de Artă

Partner: Omnia Photo

19.05 -18.06. 2024

Jarred food as a gift. Gestures and care. Mother and Mirela.

Two jars of jam and pickles got lost behind some shelves in the pantry at home. I didn’t eat them in time, I didn’t throw them away. In the absence of the two women, the jars continued to symbolically contain both the received gift and the traces of the gestures their hands made to prepare the food. I stored the jars carefully, so I wouldn’t lose them.

I searched for images of the two women in the family album and ended up with one of myself. I was a little over a year old, wearing a red dress, and holding both their hands in front of the MC blocks in Titan neighbourhood. I placed the jars in a bag and recreated our walk.

The recovery process explores how homemade food become a means of communication and connection between people, even when not eaten, highlighting the complexity of human relationships, social and cultural practices, and ways of managing grief.

Thank you to my friends for the helping hands with the installation setup. And for the photos!

Ana-Cristina Irian

Ana-Cristina IRIAN is a research-based artist, visual arts researcher, and curator who works with collections, photographic archives, and multimedia. She studied sociology (Trento & Regensburg), visual anthropology (Bucharest & Perugia), and holds a PhD in visual arts from UNARTE Bucharest.”

Cristina has participated with photographs and art installations in over 40 exhibitions in Romania and abroad, including Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Portugal, the Republic of Moldova, and Hungary, and is a member of the Futures platform. She is also the author of the volumes “Photographic Collections and Archives Today, in the Digital World” (2022) and “The Production of Space and the Social Life of Street Art” (2024), published by Tritonic.

Celula de Artă is an independent artist-run cultural project, which started in 2017 and is active in multiple permanent or temporary contemporary art spaces. The project was born out of a desire to promote emerging art creators. Most of the exhibited artists are students, master’s students, or recent graduates. The main criterion in selecting projects is the courage, experimentation, freshness, and relevance of the themes addressed. With a presence of over 6 years on the Bucharest art scene, Celula de Artă has supported over 200 events (exhibitions, performances, live events).

Since 2022, Celula de Artă has expanded its activity through a Pop-Up Window in the Feat. Kulterra program, which hosts “art on visit,” as well as at the Vertical Gallery within Random Space, at ArtSafe, the only professional and authorized depot for art and collection objects in Romania, and at the Bragadiru Palace, thanks to the support provided by Bulevart.
Strategic partners: Kulterra Gallery, Random Space, ArtSafe, Bragadiru Palace.
Media partners: Radio România Cultural, Radio București FM, Spotmedia, IQads, Zile și Nopți, B365.ro, Happ.ro, Cărturești, Curatorial, Propagarta, Revista Golan, Ziarul Metropolis, Observator Cultural, The Institute, Zeppelin, Modernism, PRwave, 4arte, Empower Artists, Munteanu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.