DIALOG Project – Diversity in Arts. Learning Opportunities and Growth. Test follow-up

(RO)

Proiect Dialog
A 4 Traseu cultural performativ „Fântânile Sudului”
A 4.2 Activarea circuitului cultural pilot și revitalizarea participativă a peisajului fântânilor dintr- o zonă a Olteniei, prin agenți „povestitori locali”

Asociația implică direct locuitorii comunei ca agenți „povestitori culturali” ai propriului patrimoniu material și imaterial, traseul cultural performativ propunându-și să aducă beneficii culturale și socio-economice la nivelul comunității sursă. 

În luna iunie 2021, echipa a testat traseul-circuit cultural performativ la Bobicești împreună cu povestitorii locali și 15 persoane. Am înregistrat obiceiuri legate de fântâni, povești locale, gesturi performative.

Traseul performativ va fi accesibil tuturor celor interesați atât online cât și fizic, fiind performat online, prin intermediul înregistrărilor efectuate, dar și „în direct” cu ocazia zilelor deschise ale „Fântânilor Sudului” care vor avea loc în vara acestui an, în perioada 14-15 august 2021.

***
Proiect  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
***
Asociația Omnia Photo desfășoară programe, proiecte și parteneriate în scopul sprijinirii patrimoniului cultural, fotografiei istorice și  artelor vizuale contemporane din România.
***
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
***
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.ro-cultura.ro

(EN)

Dialog Project
A 4 Performative Cultural Trail “Fountains of the South”
Activity 4.2 Activation of the pilot cultural trail and participatory revitalization of the fountain landscape in an area of Oltenia, through “local storytellers” agents

The association directly involves the inhabitants of the commune as agents „cultural storytellers” of their own tangible and intangible heritage, the artistic cultural trail aims to bring cultural and socio-economic benefits to the underlying community.

In June 2021, the project team tested the cultural performative trail at Bobiceşti with local storytellers and an audience of 15 people. We recorded customs related to fountains, local stories, as well as performative gestures.

The performance trail with its two circuits will be accessible to all those interested both online and physically, being performed online, through the recordings made, but also „live” on the occasion of the open days of the „Fountains of the South” which will take place during summertime, between 14-15 August 2021.

***
The project is funded by the EEA Grants 2014 – 2021 under the RO-CULTURA Program.
*** 
The Omnia Photo Association develops programs, projects and partnerships so as to support  Romanian cultutal heritage, historical photography and contemporary visual arts.
***
The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.
The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. Learn more on www.eeagrants.org
***
The RO-CULTURA Program is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship, and cultural heritage management. The budget of the Program is about 34 million Euros. Learn more on: www.ro-cultura.ro/en

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.